Članovi

Udruga trenutno okuplja 64 člana:
- 27 djece sa DS-om u dobi do 18 godina,
- 1 djevojku sa DS-om u dobi od 28 godina,
- dok 36 članova čine roditelji djece.


Prema registru osoba s invaliditetom na dan 01.10. 2014. godine zabilježeni su parametri za 1556 osoba s Down sindromom.
U našoj županiji je na ovaj dan evidentirano 54 osobe.

 

clanovi