O nama

logo downUdruga za Down sindrom Dubrovačko-neretvanske županije  osnovana je u svibnju 2008. godine, na inicijativu roditelja djece predškolske i školske dobi. Udruga djeluje na području grada i županije.
Osim naše Udruge na području Hrvatske djeluje još sedam Udruga za Down sindrom (Zagreb, Split, Čakovec, Rijeka, Karlovac, Zadar, Osijek) na čelu sa krovnom organizacijom Hrvatskom zajednicom za Down sindrom.
Udruga svojim radom korisnicima osigurava one aktivnosti koje sustav zdravstva i obrazovanja nije omogućio ili su iste nedostatne s obzirom na broj i potrebu njihovih korisnika.
Temeljni cilj Udruge je osigurati što kvalitetniji život osobama s Down sindromom, senzibilizacija društvene zajednice, unapređivanje zdravstvene i psiho-socijalne skrbi, obrazovanja, zapošljavanja, te uključivanja osoba s DS u sve segmente društvene zajednice.

 

o nama